Inženýrské práce

Inženýrské práceRealizujeme výstavbu nových vodovodních, kanalizačních, elektrických sítí na základě projektové dokumentace dále provádíme výkop rýh, montáž potrubí, pokládku vedení i následné zapískování a zpětný násyp provádíme také opravy a rekonstrukce inženýrských sítí.    

 

Slovo majitele

Nosným prvkem politiky naší firmy, která funguje na trhu již 15 let, jejího vedení a všech kmenových zaměstnanců je spokojenost zákazníka, který je u nás na prvním místě. Jedním z nejdůležitějších cílů, kterých chce naše firma dosáhnout a udržet, je bezproblémová spolupráce se všemi smluvními partnery, která se zakládá na vzájemné důvěře a spolehlivosti. Podstatnou součástí činností naší firmy je kladení důrazu na ochranu životního prostředí na rozvoj enviromentálních potřeb v budoucnosti.